Klub

Chcesz przystąpić do klubu?
Wstęp do Statutu Klubu:

Zachęceni sukcesem I. Biegu Górskiego „Limanowa Forrest”, który został zorganizowany przez nieformalną grupę – zarówno aktywnych sportowców, jak i osób nie związanych bezpośrednio ze sportem, lecz popierających tego typu pozytywne inicjatywy aktywizujące wielu ludzi na różnych płaszczyznach, współpracujących ze sobą na zasadach równości i wzajemnego poszanowania, przy życzliwym wsparciu władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, w głębokim przekonaniu, że można i trzeba bezinteresownie robić coś dobrego dla Mieszkańców naszego Regionu oraz jego rozwoju i promocji, postanawiamy sformalizować swoje działania przez powołanie do życia Stowarzyszenia.

 

Jeśli zgłaszasz chęć - przystąpienia do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”, zapoznałeś się ze Statutem naszego Klubu (i go akceptujesz), a także zobowiązujesz się do czynnego udziału w życiu Klubu (w miarę możliwości i czasu), do godnego reprezentowania go w różnych imprezach, zawodach sportowych i zobowiązujesz się do opłacenia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich, wypełnij i podpisz Deklarację Członkowską, następnie wyślij ją na adres Klubu (adres poniżej).

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: do pobrania ! ! ! <===

 

Po wydrukowaniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej, wysłać na adres Klubu:

 

Klub Sportowy LIMANOWA FORREST

ul. Zygmunta Augusta 10/20, 34-600 Limanowa.

 

Składki przelewać na konto Klubu: Bank Spółdzielczy w Limanowej, nr rachunku:

27 88040000 0000 0017 5441 0001

 

ZAPRASZAMY ! ! !