Spieszcie się! - zapisy do 26 czerwca! (wtorek) - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
ULTRISFestiwal BiegowyCentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychBrygada BeskidówFlashback-photographyIPAGravity RevoltMCGPRBielakActiveGOPRVisegrad Marathon

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
Spieszcie się! - zapisy do 26 czerwca! (wtorek)
2012-06-22 06:29:54
Powiększ
Jeszcze tylko do wtorku możecie Państwo zapisywać się elektronicznie i opłacać przelewem bieg.

Po tym dniu zapisy i opłata możliwe będą już tylko w dniu zawodów - w Biurze Zawodów w dn. 1 lipca (ndz), w godz. 9:00-11:30.

Limit zawodników: 300 osób (zapisanych jest już ponad 250!)

 

                                  R E G U L A M I N
 
IV Biegu Górskiego - Anglosaskiego „LIMANOWA FORREST"

 

III Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w biegu górskim 

                

Limanowa, dn. 1 lipca 2012 r.
 
 
 

    1. ORGANIZATORZY:

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

3. SPONSOR STRATEGICZNY:

·         Bank Spółdzielczy w Limanowej

 

4. WSPÓŁPRACA:

·         Policja Powiatowa w Limanowej

·         Grupa Podhalańska GOPR w Rabce - SO Limanowa

·         OSP Limanowa

·         Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych „EKONOMIK” w Limanowej

·         Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej

·         LKS „WIERCHY” Pasierbiec

·         Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Tymbarku

·         Znajomi Wolontariusze :-)

 
5. CEL IMPREZY:
           

            6. TERMIN: 

Bieg odbędzie się w dniu 1 lipca 2012 r., START – o godz. 12:00

           
            7. BAZA I BIURO ZAWODÓW:

Zespół Szkół Samorządowych nr 1, ul. M. Konopnickiej 4 w Limanowej (biuro otwarte od godz. 9:00)

 
           

8. PROGRAM:

godz. 09:00-11:30 – zapisy i weryfikacja zawodników
godz. 09:00-14:00 – depozyt
godz. 11:30 – przygotowanie to startu
godz. 12:00 – start zawodów
godz. 12:05 – start marszu NW
godz. 13:00 – ogłoszenie wstępnych wyników, zwycięzców,
godz. 14:15 – dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej i w poszczególnych kategoriach
godz. 15:00 – losowanie nagród rzeczowych spośród Uczestników (za okazaniem nr startowego)
ok. godz. 15:30 – zakończenie IV Biegu Górskiego LIMANOWA FORREST – „Limanowa 4 r€st” ;-)
godz. 20:45 – Finał EURO 2012 w Kijowie

 

 
 

* Zbiórka pieniędzy na Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II w Tymbarku (gdyby nie to Stowarzyszenie, dzieci niepełnosprawne nie miałyby szans w normalnie funkcjonować) i występy młodych zespołów.

           
9. TRASA:
 

            10. KLASYFIKACJA:

 

1.    W kategoriach K i M:

·         Open kobiet i mężczyzn (K i M)

·         Dzieci poniżej 12 roku życia (2001 i młodsze)

·         K-12 / M-12 /czyli 12-15 lat/ - (1997 – 2000)

·         Junior          K i M - 16 (16-19 lat) - (1996 – 1993)

·         Senior I       K i M - 20 (20-29 lat) - (1992 – 1983)

·         Senior II      K i M - 30 (30-39 lat) - (1982 – 1973)

·         Masters       K i M - 40 (40-49 lat) - (1972 – 1963)

·         Weteran I    K i M - 50 (50-59 lat) - (1962 – 1953)

·         Weteran II   K i M - 60 /powyżej 60 lat/ - (1952 i starsi)

 

2.    Klasyfikacja Służb Mundurowych - Kobiety i Mężczyźni:

 
 
 

     3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu Nordic Walking (regulamin dostępny oddzielnie na stronie biegu: www.forrest-limanowa.pl lub www.maratonypolskie.pl).

 

 

11. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet:

I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 200 zł

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 200 zł

 

 

3.     „Premia górska” – nagroda finansowa 300 zł. dla Zawodniczki i Zawodnika, która/który najszybciej wbiegnie na najwyższy punkt trasy na Krzyżu Milenijnym.

4.     Dla najstarszego i najmłodszego uczestnika i uczestniczki biegu - którzy zostaną sklasyfikowani w wynikach końcowych biegu

5.     W klasyfikacji Służb Mundurowych K i M: miejsca I, II, III.

 

            12. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 
  1. W biegu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni.
  2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna). Zgoda na udział Zawodników poniżej 13 roku życia musi być podpisana przez rodzica w biurze zawodów.
  3. Ustala się limit uczestników na 300 osób. Decyduje kolejność wpłat, a w przypadku zwolnionych z opłaty startowej, kolejność zgłoszeń. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących, przy czym zgłoszenie poza ustalonym limitem nie gwarantuje pełnych świadczeń.
  4. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie następnych 15 minut od ich zgłoszenia.
  5. Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:
a) dokonają zgłoszenia,

b) uiszczą opłatę startową (oprócz zwolnionych z opłaty),

c) zmieszczą się w limicie zgłoszonych i opłaconych,

d) dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w Limanowej – Szkoła w centrum Limanowej: Zespół Szkół Samorządowych Nr 1, ul. M. Konopnickiej 4, w dniu 1 lipca 2011 r. w godz. od. 11:00 do 14:00 (Start i Meta również przy Szkole). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

e) przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 01.07.2011 nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego),

f) do uczestnictwa w klasyfikacji Służb Mundurowych, dopuszczeni zostaną WYŁĄCZNIE Zawodnicy, którzy przedstawią ważną legitymację służbową.

 

            13. ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.forrest-limanowa.pl wraz z opłatą startową przelewem – można dokonywać do dnia 26 czerwca 2012 (wtorek). Po tym dniu zapisy będą wyłączone. W przypadku wolnych miejsc (decyzją organizatora), mogą zostać uruchomione zapisy uzupełniające. Zgłoszenie staje się ważne z chwilą uiszczenia opłaty startowej.

 

            14. OPŁATA STARTOWA:

 
1. W wysokości:

a) 30 zł dla wpłacających do dnia 26 czerwca 2012 r. - na konto Klubu,

c) 40 zł po 26 czerwca – w Biurze Zawodów.

2.    20 zł – dla Mieszkańców Powiatu limanowskiego.

3.    Zwolnieni z opłaty startowej:

§        zawodnicy poniżej 13 roku życia (rocznik 1999 i młodsi)

§        członkowie KS Limanowa Forrest

§        osoby w wieku 70 lat i starsze (rocznik: 1942 i starsze)

§        wskazani przez Organizatora

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

           

WPŁATY na konto - należy dokonywać na rachunek:

 
Klub Sportowy „LIMANOWA FORREST”

ul. Zygmunta Augusta 7/34, 34-600 Limanowa

Bank Spółdzielczy Limanowa
Nr Konta: 27 8804 0000 0000 0017 5441 0001
 
 

15. ŚWIADCZENIA:

            Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:

           

            Ponadto Uczestnicy biegu otrzymają:

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.       Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.       Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.       Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4.       Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Zawodów. Możliwe jest skorzystanie z noclegu na sali gimnastycznej w noc poprzedzającą bieg (należy mieć swój śpiwór i karimatę).

5.       W dniu biegu w godzinach 09:00 – 14:00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

6.       Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.

7.       Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numera startowego będą usuwane z trasy.

8.       Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9.       Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.

10.   Podczas biegu, Zawodników obowiązują zasady „Fair Play”, niniejszy regulamin oraz przepisy PZLA.

11.   Pomiar czasu za pomocą chipów w numerach startowych bezzwrotnych (pomiar czasu: firma „Data-Sport”).

12.   Nieprzestrzeganie w/w Przepisów może skutkować ukaraniem zawodnika z dyskwalifikacją włącznie.

13.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.

14.   Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

15.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

16.   Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

17.   Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 
 

Bieg odbędzie się 1 lipca, czyli w dniu Finału ME 2012 (z tego powodu przesunięto start - na godz. 12:00).Na uczestników czeka unikalna NIESPODZIANKA, łącząca te 2 imprezy sportowe: techniczna koszulka "EURO-FORREST" ;-)

 

W razie wątpliwości i pytań, kontakt tel. do Organizatora: kom. 537 303 258 (prezes Klubu)

 

Limanowa, dn. 14 czerwca 2012 r.

Zarząd Klubu Sportowego
„LIMANOWA FORREST”
 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !    :-)

 


Dodane przez: admin, wyświetleń: 2679


Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

PartnerDrukarnia MMGold DropTymbarkHydrolimRachmistrzMZGKiM LimanowamiastoIziGSMTransport Samochodowy Parafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuPiekarniaUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaBank Spóldzielczy LimanowaVelosportTescoDecomasterIntellect.plMIKA HurtowniaGwarant
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2405836, on-line 4
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect