II Bieg Górski Bł. Jana Pawła II – KONINKI 2012 - Forrest Limanowa
 
Witamy na stronie Klubu Sportowego "LIMANOWA FORREST"
Najnowsze zdjęcia
Przyjaciele
Festiwal BiegowyCentrum Fizjoterapii PRO-SPORT-REHABStowarzyszenie Rekonstrukcji HistorycznychBielakActiveMCGPRIPAFlashback-photographyULTRISVisegrad MarathonGOPRBrygada BeskidówGravity Revolt

Strona główna / Aktualności

rozmiar tekstu: A A A
II Bieg Górski Bł. Jana Pawła II – KONINKI 2012
2012-07-16 19:51:58
Powiększ
19.08.2012r. (niedziela) Poręba Wielka – Koninki

Regulamin biegu

II Bieg Górski Bł. Jana Pawła II – KONINKI 2012

1. Cel:

·         Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa

·         Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki

·         Promocja walorów turystycznych w strefie transgranicznej 

·         Upamiętnienie Ojca Świętego Jana Pawła II

 
2. Organizator

Ośrodek Ostoja Górska Koninki, 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 251, www.koninki.pl

Karolina Talaga, tel. 183317580,

 
3. Termin i miejsce

19.08.2012r. (niedziela) Poręba Wielka – Koninki, Start z parkingu przed Ośrodkiem Ostoja Górska, godz. 11.00

 
4. Dystans/trasa

Trasa prowadzi drogą stokową biegnącą przez Dolinę potoku Olszowy na Tobołów do skrzyżowania stokówki z narciarską trasą zjazdową, następnie ścieżką pod kolejką linową na szczyt Tobołowa. Z Tobołowa trasą narciarską w dół do skrzyżowania z drogą stokową. Następnie drogą stokową w kierunku Koninek oraz ścieżką edukacyjną biegnącą doliną potoku Turbacz (patrz mapka biegu).

Dystans ~ 15km
suma + 500 m
suma - 500 m

Na trasie przewidziany jest punkt sędziowski i odżywczy na szczycie Tobołowa obok górnej stacji kolejki linowej.

Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 3 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie są obowiązani do zejścia z trasy.

 
5. Kategorie wiekowe

K20 i M20 (do 29 lat) - (1996 – 1983)

K30 i M30 (30-39 lat) - (1982 – 1973)

K40 i M40 (40-49 lat) - (1972 – 1963)

K50 i M50 (50-59 lat) - (1962 – 1953)

K60 i M60 /powyżej 60 lat/ - (1952 i starsi)

 

Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w danej kategorii (grupie wiekowej) jest uczestnictwo co najmniej 3 zawodników w danej kategorii. Jeśli w danej kategorii nie zgłosi się minimum 3 zawodników zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii niższej wiekowo.

 

6. Prawo startu mają wszyscy chętni powyżej 18 lat legitymujący się dobrym stanem zdrowia. W przypadku startu osoby niepełnoletniej (od 16 do 18 lat) wymagana jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego podpisana w dniu zawodów w obecności organizatora w Biurze Zawodów.

 
7. Wpisowe
50 zł  - płatne gotówką w dniu zawodów

Opłata startowa zawiera: (medal dla zawodników, którzy ukończą bieg, pamiątka, posiłek, napoje na trasie i mecie).

 
8. Nagrody

1. Klasyfikacja generalna kobiet:

I miejsce - 500 zł

II miejsce - 300 zł

III miejsce - 200 zł

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I miejsce - 500 zł

II miejsce - 300 zł

III miejsce - 200 zł

 

W kategoriach wiekowych dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od pozyskanych środków. Zawodnicy nagradzani w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 
9. Biuro zawodów

Ostoja Górka Koninki

34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 251

+48 18 33 17 580

ostoja@koninki.pl

Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 8.00

 
10. Zgłoszenia

·         poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.pifsport.pl do dnia 15.08.2012r.

·         w dniu zawodów w Biurze Zawodów, do godz. 10.00

Do biegu zostaną dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy:

·         dokonają zgłoszenia,

·         uiszczą opłatę startową,

·         dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów w godz. od 8:00 do 10:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem,

·         przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie, lub podpiszą oświadczenie o właściwym stanie zdrowia (w przypadku Zawodników, którzy do dnia 19.08.2012 nie ukończyli 18 roku życia, konieczny jest podpis rodziców lub opiekuna prawnego),

 
11. Noclegi

Dysponujemy miejscami noclegowymi – wymagana wcześniejsza rezerwacja. Dla zawodników atrakcyjne rabaty na nocleg i wyżywienie!

 
12. Postanowienia końcowe

·     Ze względu na fakt rozgrywania zawodów na terenie parku narodowego, wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy.

·         Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

·         Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność /oświadczenie/. Organizator zaleca ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·   Ze względu na charakter i długość trasy zaleca się zabranie ze sobą telefonu komórkowego /nie obowiązkowe/.

·         Zawodnicy będą mieć możliwość korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Zawodów.

·         W dniu biegu w godzinach 8:00 – 15:00 czynny będzie depozyt, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

·      Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie – jednak dopilnuje, aby rzeczy pozostawione w depozycie były przez cały czas pod opieką godnych zaufania wolontariuszy.

·         Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby uczestniczące w biegu, które nie posiadają numeru startowego będą usuwane z trasy.

·         Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

·         Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem biegu.

·         Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

·         Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

·         Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.


Dodane przez: admin, wyświetleń: 2501

Powiększ
Powiększ

Dodaj komentarz

« powrót


Sponsorzy

MIKA HurtowniaUsługi-Handel Mała Gastronomia A.SułkowskaDrukarnia MMGwarantTymbarkMZGKiM LimanowaParafia pw. MB Pocieszenia w PasierbcuHydrolimDecomasterGold DropIntellect.plTescoPartnerRachmistrzmiastoBank Spóldzielczy LimanowaIziGSMTransport Samochodowy VelosportPiekarnia
Copyright © www.forrest-limanowa.pl wizyt 2405810, on-line 2
Realizacja: Agencja interaktywna - Intellect